baner
 
 

  

 

 

CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL Sp. z o.o. powstała w wyniku fuzji Zakładu Automatyki Przemysłowej ZAP-AUTOMATYKA Sp. z o.o. oraz Zakładu Systemów Automatyki MERA-PNEFAL Sp. z o.o. przejmując produkcję oraz wieloletnie doświadczenie obu zakładów. W 2008 roku pakiet większościowy przejęła firma APLISENS S.A., a kilka lat później nastąpiło połączenie, w wyniku którego CONTROLMATICA została przekształcona w oddział stając się integralną częścią APLISENS S.A.

Certyfikat Systemu Zarządzania wydany przez DNV Business Assurance potwierdza stosowanie Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami normy EN ISO 9001:2015.

CONTROLMATICA posiada w ofercie szeroką gamę wyrobów dla automatyki mających zastosowanie m.in. w przemyśle stoczniowym, energetyce, chemii i innych.

Bezpieczeństwo użytkownikom zapewnia serwis fabryczny, który prowadzi ciągłą i szeroką obsługę serwisową gwarancyjną i pogwarancyjną.

Dane Spółki

APLISENS S.A.
03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000302835
NIP: 113-08-88-504
REGON: 012265485
Kapitał zakładowy: 2 189 707,40
PLN opłacony w całości

 


 
  Copyright 2007 by Controlmatica | Zaloguj |   
Używamy cookies w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Więcej informacji o cookies. Zamknij